NAOMI SHIGETA
MOUNTAIN RANGE

2016 oil on panel
17-7/8 x 20-7/8 inches