NAOMI SHIGETA
SHINE THROUGH

2018 oil on panel
16 x 20 inches