EUNICE KIM ARTIST BIOGRAPHYPOROUS 26


POROUS 27
POROUS 37POROUS 39
porous 40POROUS 52porous 53
 


Porous 43


POROUS 44


porous 18
porous 19

 


porous 20

porous 22
    small workS    

FIVE ELEMENTS - WOOD

FIVE ELEMENTS - FIRE


FIVE ELEMENTS - EARTH


FIVE ELEMENTS - METAL

FIVE ELEMENTS - WATER

 


porous 12

 


porous 13

 


POROUS 14

 


POROUS 15


POROUS 16


POROUS 17

POROUS 29

 


Porous 32


POROUS 47


POROUS 48

POROUS 50

POROUS 51

POROUS 54

POROUS 55

porous 58

Porous 59

 

 


Porous 63

 

 


POROUS 65

 


porous 66