EUNICE KIM ARTIST BIOGRAPHYPOROUS 26


POROUS 27
POROUS 37POROUS 39
porous 40POROUS 52porous 53
 


Porous 43


POROUS 44


porous 18
porous 19

 


porous 20

porous 22

 

AUGEN GALLERY • 716 NW DAVIS • PORTLAND, OR 97209
Tuesday–Friday 11:00–5:30 • Saturday 11:00–5:00
503-546-5056